Odkúpenie a správa pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok patrí medzi najtienistejšie stránky podnikania. Spravidla ide o dlhú a mravčiu prácu s nie vždy istým výsledkom. Samotná existencia pohľadávok po lehote splatnosti môže ohroziť hladký chod akejkoľvek firmy.

Meriglobe Advisory House disponuje tímom profesionálov s bohatými skúsenosťami so správou a vymáhaním pohľadávok, exekučným  konaním a likvidáciou spoločnosti. Vaše pohľadávky tak budú zverené do tých najlepších rúk, bez toho aby ste im museli venovať  príliš veľa energie a drahocenného času.

  • Postaráme sa o vymáhanie vašich individuálnych pohľadávok
  • Zabezpečíme správu Vášho portfólia vrátane nastavenia preventívnych opatrení, aby počet pohľadávok po splatnosti bol minimálny
  • Ako prvý krok urobíme dôkladnú analýzu pohľadávky a zisťujeme všetky potrebné informácie o dlžníkovi
  • Disponujeme skúseným tímom odborníkov, z oblasti účtovníctva, daní, práva a ekonomiky
  • Vďaka viacročným skúsenostiam volíme vždy ten najefektívnejší spôsob riešenia
  • Disponujeme silným investorským zázemím pre odkupovanie pohľadávok, prípadne refinancovanie projektu dlžníka

Chcem konzultáciu zadarmo

Tieto webové stránky používajú cookies. V prípade, že súhlasíte s ich použitím, kliknite na tlačidlo "Súhlasím" nižšie. Detaily, ako s Vašimi dátami nakladáme, nájdete na stránke Spracovanie osobných údajov.