Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie v
Meriglobe Advisory House s.r.o.

 

Keď ste našim zákazníkom, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu.

Ako prebieha ochrana osobných údajov podľa GDPR:

Správcom je spoločnosť Meriglobe Advisory House s.r.o., IČ: 275 98 951, so sídlom Krakovská 583/9, Praha 110 00.

Uvedená spoločnosť prevádzkuje webové stránky www.academymeriglobe.cz a  zároveň spracováva vaše osobné údaje.

V prípade akýchkoľvek otázok k spracovaniu dát, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na tel. č. +420 602 381 641 alebo emailom: info@meriglobe.cz

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spľňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a tiež že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

plníme podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nutne potrebujeme k poskytovaniu služieb (napr. dodanie knihy apod.)

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom zasielania obchodných oznamov. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettere len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Cookies

Pri prechádzaní našimi webovými stránkami zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a s ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobením zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre zameranie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov. Používaním cookies ich môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere, prijali sme a dodržujeme všetky možné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu alebo poškodeniu vašich osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup poskytovatelia služieb:

WooCommerce – Fakturačný systém
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Aweber – rozosielanie emailov

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a do 30 dní vám doložíme, ktoré vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Môžete tak urobiť emailom na info@meriglobe.cz

Keď sa u vás niečo zmení alebo zhodnotíte svoje osobné údaje ako neaktuálne, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, keď si myslíte, že spracovávame vaše osobné údaje nepresne.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzíte účel spracovania pre zasielanie obchodných oznamov.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Keď si prajete, vymažeme všetky vaše osobné údaje v lehote 30 dní.

V prípadoch ako je vedenie účtovníctva resp. jeho evidencia, sme povinný evidovať doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade bude možné vymazať osobné dáta až po uplynutí tejto doby.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných oznamov
E-maily s inšpiráciou, články či produktami a službami vám zasielame ak ste našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.